PRIVACY POLICIES

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Bestbeartai.com เป็นเว็ปของ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ซึ่งคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ข้อมูลของท่านที่เราบันทึกไว้
เราเก็บบันทึกข้อมูลของท่านเมื่อท่าน: เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บอื่นๆ ที่สามารถเปิดเข้าชมได้จากเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนและซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น การประกวด การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็น ติดต่อเรา เช่น เขียนมาหาเรา หรือโทรมายังฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บได้จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่นข้อมูลจากทะเบียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาทิรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อที่เราจะได้ส่งข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมให้ท่าน

การใช้ข้อมูลของท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัดเข้าใจความต้องการของท่านต่อบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราใช้ข้อมูลของท่านในการ จัดการและพัฒนาเว็บไซต์ จัดบริการเป็นการส่วนตัวสำหรับท่าน ดูแลและดำเนินการบัญชีชื่อของท่าน ดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า สื่อสารให้ท่านทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์และบริการของเรา ทำความเข้าใจพฤติกรรมการจับจ่ายของท่านเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จัดโปรโมชั่น ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน และป้องกันหรือตรวจจับการละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลของท่านจะเปิดเผยต่อหน่วยงานอ้างอิงเครดิต ซึ่งอาจทำการเก็บบันทึกข้อมูลนั้น ปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเครดิตทางการเงินและไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
เราเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกจากการใช้สมาชิกของท่าน เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราแก่ท่าน และทำให้การสื่อสารของเราตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น