Product Warranty

เรื่อง การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

ทางเรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 7 วัน
ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า ทาง บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ยินดีรับสินค้าคืนฟรี ภายใน 7 วัน เพียงแค่ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการลูกค้า และแจ้งสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเรายินดีให้ลูกค้าเปลี่ยน สินค้าใหม่ หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการรับประกัน
สินค้าทุกชิ้นมีประกัน สามารถเข้าศูนย์เพื่อรับบริการได้ทันที
ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหลังจาก 7 วัน คุณสามารถนำสินค้า ส่งคืนเข้าศูนย์เพื่อรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือส่งคืนที่บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เพื่อรับการบริการได้ทันที และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพตามเงื่อนไขและประกันสินค้าที่กำหนด ถ้าหากลูกค้ามีคำถามหรือสงสัยในเงื่อนไขประกันโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้โดยตรงในกรณีที่สินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกันหรือเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถติดต่อ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ตัวศูนย์บริการตัวแทนใกล้บ้านคุณ เพื่อเข้ารับการบริการ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง
สินค้าที่ทำการรับประกันจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่าน best.beartai.com เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถรับการประกันผ่าน best.beartai.com หรือตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังกล่าวใกล้บ้านคุณ
แสดงใบเสร็จการซื้อที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการ
สินค้าที่จะรับการประกันจะต้องอยู่ในสภาพเหมาะสม มีอุปกรณ์ครบถ้วน ไม่มีการตกหล่น กระแทก โดนน้ำ หรือจากการใช้งานที่ผิดพลาด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด

ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานเกินระยะเวลาประกันที่กำหนด ทาง best.beartai.comยินดีให้บริการโดยเป็นผู้ประสานงานนำส่งสินค้าไปยังแทนตัวจำหน่ายสินค้าเพื่อรับการซ่อม แก้ไข โดยอาจจะมีค่าบริการตามจริง แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายกำหนด